ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދުން (13 ނޮވެންބަރު 2019) ފެށިގެން 60 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު ހިންގުން 2019 ނޮވެމްބަރ 13 އިން ފެށިގެން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ،  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

223_20210825.pdf