ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

21/07/2020

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 20 ޖުލައި 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

196_20210825.pdf