ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު / ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

07/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

  • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/1/2023/10
  • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޓު: ސިވިލް ކޯޓު
  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • މުސާރަ: 31000
  • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 19/03/2023 12:00:pm

މި މަޤާމަކީ ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-10-CivilCourt.pdf