ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު / މ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

މ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

07/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

  • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/16
  • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޓު: މިހާރުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކޯޓު
  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • މުސާރަ: 23150
  • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 21/03/2023 12:00:pm

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތަކީ މ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށްވުން.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-16_M.Judicial Dhairaa.pdf