ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

13/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

  • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/8
  • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޓު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • މުސާރަ: 36000
  • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 28/03/2023 12:00:pm

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-8-HighCourt.pdf