ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

13/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/8
 • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
 • މުސާރަ: 36000
 • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 28/03/2023 12:00:pm

އިއުލާން ޓައިމްލައިން

 1. ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން

  13-03-2023

 2. ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

  28-03-2023

  2023_03-28_ApplicantsList_HC.pdf
 3. ކެންޑިޑޭޓުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

  08-05-2023

 4. ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ނިންމުން

  24-05-2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-8-HighCourt.pdf