ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު / ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

07/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/9
 • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
 • މުސާރަ: 38000
 • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 20/03/2023 12:00:pm

މި މަޤާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.

އިއުލާން ޓައިމްލައިން

 1. ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން

  07-03-2023

  2023-03-06_IULAN-9.pdf
 2. އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވޭ

  20-03-2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-9.pdf