ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު / ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

07/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

  • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/9
  • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޓު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • މުސާރަ: 38000
  • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 20/03/2023 12:00:pm

މި މަޤާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-9.pdf