Slides

2/10/2020

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

18/2/2020

އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން (އިންޑިއާގެ އެން.ޖޭ.އޭ – ޖޭ.އެސް.ސީ)

24/11/2019

ލ.އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

7/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

10/7/2019

ރިޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޮހާން ކްރީގްލަރ އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

19/9/2017

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 7 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި