ނޫސްބަޔާން

12/1/2021

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު” އާއި “ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު” އިޞްލާޙް ކުރުން

1/12/2019

ނޫސްބަޔާން

1/12/2019

ނޫސްބަޔާން

14/11/2019

ނޫސްބަޔާން

13/11/2019

ނޫސްބަޔާން 2

13/11/2019

ނޫސްބަޔާން

13/11/2019

ނޫސްބަޔާން

12/11/2019

ނޫސްބަޔާން

12/11/2019

ނޫސްބަޔާން

24/10/2019

ނޫސްބަޔާން

13/6/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން 13 ޖޫން 2019 ދުވަހު ނެރުއްވި ކޯޓް އަމުރާއި ގުޅިގެން، މިކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން

8/1/2019

ނޫސްބަޔާން

14/8/2013

ނޫސްބަޔާން

4/8/2013

ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޖީބުގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުން

18/7/2013

ނޫސްބަޔާން

3/2/2013

ނޫސްބަޔާން

31/10/2012

ނޫސްބަޔާން

9/10/2012

ނޫސްބަޔާން

2/10/2012

ނޫސްބަޔާން

17/9/2012

ނޫސްބަޔާން

30/8/2012

ނޫސްބަޔާން

2/7/2012

ނޫސްބަޔާން

22/3/2012

ނޫސްބަޔާން

30/1/2012

ނޫސްބަޔާން

26/1/2012

ނޫސްބަޔާން

10/9/2011

ނޫސްބަޔާން

8/9/2011

ނޫސްބަޔާން

11/1/2011

ނޫސްބަޔާން

3/1/2011

ނޫސްބަޔާން

4/8/2010

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 285 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ތަރަޙަ