އިޢުލާން / އިންޓަރންޝިޕްގެ އިޢުލާނުތައް ބާޠިލްކުރުން

އިންޓަރންޝިޕްގެ އިޢުލާނުތައް ބާޠިލްކުރުން

11/04/2023

މި ކޮމިޝަނުގެ އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2023/3 (08 ފެބުރުވަރީ 2023) އިޢުލާނާއި އަދި (IUL)195-A-HR/195/2023/6 (28 ފެބުރުވަރީ 2023) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނުތައް ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-04-11_Iulaan 22_Internship iulaan baathil.pdf