ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

28/12/2022

14 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 85/2022 ބައްދަލުވުމުގައި މ.ރަތްމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މ.ރަތްމަންދޫ / ހަނދުވަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުފީދުގެ އުމުރުން 55 އަހަރު ވެފައިވުމާއެކު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުފީދުގެ އެދިވަނޑައިގަތުމަށް، "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުފީދު 28 ޑިސެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަރޔަކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-12-28-CIR_38_AbdullaMufeedRetiremen.pdf