ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުން

17/11/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ޑޭޒީފެހި، މާލެ، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޤަވާއިދު" ގެ 1.1 ގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން، 17 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމަށް، 13 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2022/81 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާ، ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

Circular 29.pdf