ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

07/07/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ކ.މާލެ، ހ.ސޭންޑީބީޗް އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު، 2022 ޖޫން 27 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.