އިޢުލާން / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅޭ

20/04/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/6     (28 މާރިޗު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 11 މޭ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-04-20_MC-ILU-7-EXT.pdf
2022-04-20_MC-ILU-7-EXT.pdf