އިޢުލާން / ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

15/12/2021

މި ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ސުންގަޑި: 30 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

689_20211215.pdf