ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

06/07/2020

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި  ފްރެޝް / ގއ. ވިލިނގިލި، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ނަޖީބު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 05 ޖުލައި 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

195_20210825.pdf