ސަރކިއުލަރ /

ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުން

28/06/2020

 

ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ޝަކީލީހިޔާ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފް، ޢައްޔަންކޮށް މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު 28 ޖޫން 2020 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

191_20210825.pdf