ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 24 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

1.    މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ފުޅަދޫ، ވީނަސް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

2.    ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ، ބާޒީގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު 

އެޓޭޗްމަންޓް

110_20210823.pdf