ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު 9038، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ 18 މާރިޗު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

108_20210823.pdf