ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

15/03/2021

14 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 

މާލެއަތޮޅު ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި ހުންނެވި މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ، ޝެފްރަންވެލީ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީބު މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

106_20210823.pdf