ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

05/12/2023

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެ ފަނޑިޔާރު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓު 05 ޑިސެންބަރު 2023 އިން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ދަރަވަންދޫ ރޯޒްމީޑް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ބ.އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-12-05_CIR_26_TransferAbdullaHameed.pdf