ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

11/02/2021

 

11 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ އެދުމުގެ މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ހިތާދޫ ރަނައުރާގެ އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް.

އެޓޭޗްމަންޓް

100_20210823.pdf