ޚަބަރު

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

04/10/2020

  މިކޮމިޝަންގެ 68 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ފަދައިން، ސ.މަރަދޫ ޒެފެއަރ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރުހީޒާ އާއި ކ.ދިއްފުށީ ސްވީޓްމީޑް، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް މިއަދު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މި ދެ ފަނޑިޔާރުން، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި،...

Page 6 of 33