ކޮމިޝަންގެ އައު އިމާރާތުގެ ނެޓްވޯރކް އެޅުމާއި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރުމާއި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

21/11/2019